Bønnemøte

Vigra bedehus Kyrkjevegen 651, Vigra

Velkommen til bønnemøte. Fellesskap og bønn.   NB!! Maks 10 deltakarar. Arrangement i samsvar med FHI sine retninglinjer.