Sommarbibeltime

Vigra Indremisjon innbyr til Sommarbibeltime. Kaffi og fellesskap. Tale ved Jo Volle. Kom og ta del i god undervisning basert på Guds ord! Velkommen!