Sommarbibeltime

Vigra Indremisjon innbyr til Sommarbibeltime. Tale ved Ruben Lie Monsen. Lærar og viserektor ved folkehøgskulen på Sjøholt. Kaffi og fellesskap. Kom og ta del i god undervisning basert på Guds […]