Vigra Indremisjon samarbeidar med organisasjonen North-South Partnership Aid. NSP driv eit utstrekt hjelpearbeid mellom anna i Kiberaslummen og Kawangwareslummen i Kenya.

Vigra Indremisjon tek del i arbeidet ved å fjernadoptere eit antall barn som bur i slummen.

Kibera er mogleg den største slummen i Afrika, det bur over 1,1 million menneske her. NSP-Aid samarbeidar med den lutherske kyrkja i Kenya og hjelpeprogrammet heiter “Heart to Heart”.

Borna får hjelp som omfattar skule, to måltid kvar dag, skuleuniform, sko, skulebøker og nødvendige medisiner.

For meir informasjon sjå nettsida til North-South Partnership Aid.