Cubbies

Cubbies er eit tilbod for barn under skulealder.
Det er aktivitetar, leik og moro, men med eit hovedfokus på å lære barna om Gud.

Vi møtast på bedehuset klokka 12:00, tre søndagar i månaden, den fjerde søndagen blir det familiemøte klokka 17.00.

Du finn meir informasjon ved å følgje Awanasida til Vigra Indremisjon på Facebook.

VELKOMMEN.