Cubbies

Cubbies er eit tilbod for barn under skulealder.
Det er aktivitetar, leik og moro, men med eit hovedfokus på å lære barna om Gud.

Vi møtast til formiddagsmøte på bedehuset klokka 12:00, stort sett annakvar søndag. Awana Cubbies samling på «gamlekjøkkenet» under talen.

Du finn meir informasjon ved å følgje Awanasida til Vigra Indremisjon på Facebook.

VELKOMMEN.