Bedehuset kan leigast til ulike typar selskap eller minnesamvær.

Prisar:

Leige av huset, kr. 2000,-

For minnesamværa gjeld desse tillegga om ein vel å nytte seg av dei:

Tillegg for kjøkkenhjelp frå bedehuset kr. 2000,-

Tillegg for vask av dukar etter samværet kr. 500,-

Leigetakar kan leige huset utan kjøkkenhjelp, eller uten å nytte husets dukar, då vil desse tillegga ikkje komme til.

Leigetakar må hjelpe med opprydding etter samværet, men treng ikkje å vaske.

Leigetakar må også rekne med å måtte hjelpe med servering under samværet.

Kontaktperson:

Åse Røsvik

450 01 169