Torsdagsmøte

Torsdagsmøta er eit tilbod for den som ønsker ei samling der ein primært har fokus på relasjonar og fellesskap. Først og fremst fellesskap med Jesus, men også til kvarandre. På desse møta vil lovsong og tilbeding ha ein viktig plass, men elles vil både forbønn, tale og vitnesbyrd vere andre viktige element, samt også det sosiale fellesskapet.

Velkommen til Torsdagsmøte!