Møter

Vigra Indremisjon står bak eit stort arbeid for barn, ungdom og vaksne.

Vi arranger mange ulike møter i løpet av ein månad, og dei ulike møtene har ulik profil og dekker ulike behov i ulike menneske.

Felles for alle arrangementa og alt arbeid som Vigra Indremisjon driv er at vi ønsker å peike på Jesus gjennom vår aktivitet og våre liv.