Formiddagsmøte 12:00

Annakvar søndag arrangerar vi formiddagsmøter klokka 12:00.

Følg med i kalenderen for å sjå kva datoar det gjeld.

Formiddagsmøta er for heile forsamlinga og vi prøvar å ha eit tilbod for alle aldersgruppene. Målet er at dette kan vere eit varmt og samlande felleskap, der alle som vil kan komme og delta, og få åndeleg påfyll som passar til behova deira.

Vi har mange unge småbarnsfamiliar som tek del i felleskapet vårt, så difor har vi opplegg også for barna under desse samlingane.

AWANA har samtidige møter for barna under skulealder, og frå 1-4 klasse.

Velkommen.