Om du vil gi ei gåve til arbeidet på bedehuset set vi stor pris på det.

Vi strekar under at gåver er frivillig, og at arbeidet vårt er gratis å ta del i.

Om du vil gi ei generell gåve til Vigra Indremisjon kan du nytte kontonummer: 3904.05.02703

Vi har også VIPPS: #107682 – VIGRA INDREMISJON