Styret i Vigra Indremisjon består av seks personar, og er demokratisk vald på årsmøtet i foreininga.

Styret har denne samansetjinga året 2021:

Lars-Ståle Giskeødegård – Styreleiar
917 95 816

Thomas Mulelid – Nestleiar
412 54 770

Markus Røsvik – Sekretær
466 96 633

Jan Harald Roaldsnes – Styremedlem
957 47 432

Ole Inge Gjøen – Styremedlem
951 45 447

Eivind Storøy – Styremedlem
952 30 720

Varamedlemar:
Åse Røsvik
Miriam Mulelid
Marte Fylkesnes