Styret i Vigra Indremisjon består av seks personar, og er demokratisk vald på årsmøtet i foreininga.

Styret har denne samansetjinga året 2024:

Kathrine Grande Røsvik – Styreleiar

Odd Kåre Naalsund – Nestleiar

Wenche Løvold – Sekretær

Torgeir Hildre – Styremedlem

Jan Karsten Skjong – Styremedlem

Anne Røsvik – Styremedlem

Varamedlemar:

Lars-Ståle Giskeødegård

Marte Fylkesnes

Åse Røsvik