Styret i Vigra Indremisjon består av seks personar, og er demokratisk vald på årsmøtet i foreininga.

Styret har denne samansetjinga året 2020:

Lars-Ståle Giskeødegård – Styreleiar

917 95 816

Thomas Mulelid – Nestleiar

412 54 770

Marita Bjerkestrand – Sektretær

920 820 90

Olav Martin Synnes – Styremedlem

901 60 405

Jan Ove Blindheim – Styremedlem

400 77 017

Magnhild Naalsund – Styremedlem

928 59 860