Styret i Vigra Indremisjon består av seks personar, og er demokratisk vald på årsmøtet i foreininga.

Styret har denne samansetjinga året 2023:

Lars-Ståle Giskeødegård – Styreleiar
917 95 816

Thomas Mulelid – Nestleiar
412 54 770

Markus Røsvik – Sekretær
466 96 633

Wenche Løvold – Styremedlem
938 01 050

Ole Inge Gjøen – Styremedlem
951 45 447

Anne Røsvik – Styremedlem

453 80 216

Varamedlemar:

Åse Røsvik

Eivind Storøy

Marte Fylkesnes