Styret i Vigra Indremisjon består av seks personar, og er demokratisk vald på årsmøtet i foreininga.

Styret har denne samansetjinga året 2020:

Lars-Ståle Giskeødegård – Styreleiar

917 95 816

Thomas Mulelid – Nestleiar

412 54 770

Jan Harald Roaldsnes – Styremedlem

957 47 432

Olav Martin Synnes – Styremedlem

901 60 405

Ole Inge Gjøen – Styremedlem

951 45 447

Magnhild Naalsund – Sekretær

928 59 860