Awana

Vigra indremisjon har eit sterkt fokus på barne – og familiearbeid.

Bedehuset fullt av barn som syng, leikar, lyttar og ser – og ikkje minst lærer om Jesus.
YA-koret og AWANA er berebjelken i barne – og familiearbeidet på bedehuset, og ein viktig del av trusopplæringa og barnekulturarbeidet på Vigra.

Følg gjerne Awana-Vigra sin side på Facebook.

Den som tek imot eit slikt lite barn i mitt namn, tek imot meg. Og den som tek imot meg, tek ikkje imot meg, men han som har sendt meg.

Markus 9,37