Kveldsmøte 19:30

Ein gong i månaden arrangerer vi 19.30 møter på søndagane.

På desse møta er det stort fokus på bibelframlegging og god åndeleg føde. Forkynninga her har gjerne preg av undervisning og djupare bibelske utgreiingar med fokus på evangeliet.

Følg med i kalenderen for datoane desse møta blir arrangert.

Velkommen!