Awanasamling/barnekyrkje

Vigra bedehus Kyrkjevegen 651, Vigra

Felles barnesamling for Cubbies og Sparks Andakt, leik og fellesskap. Velkommen!

Kveldsmøte

Vigra bedehus Kyrkjevegen 651, Vigra

Vigra Indremisjon innbyr til Kveldsmøte. Tale ved Markus Røsvik. Velkommen!