Som annonsert var årsmøtet i Vigra Indremisjon satt til 8. april. Som de fleste kjenner til, kom det nye lokale retningslinjer fra Giske kommune 21. mars, med et relativt strengt […]

«For et Barn er oss født, En Sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder. Hans navn skal være Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.» Jesaja 9,6 […]

Grunnet nye retningslinjer fra myndighetene og anbefaling fra IMF, har styret for VIM landet på å stenge ned aktivitet i 14 dager. Ny vurdering blir tatt 23.11.2020. Vi vil fremdeles […]