Som annonsert var årsmøtet i Vigra Indremisjon satt til 8. april. Som de fleste kjenner til, kom det nye lokale retningslinjer fra Giske kommune 21. mars, med et relativt strengt regime for å hindre spredning i Ålesund og omegn. Dette har medført at det ikke er praktisk mulig å gjennomføre arrangement innenfor gjeldende retningslinjer i regi av Vigra Indremisjon i perioden fra 21. mars til 11. april, som også innbefatter vår viktigste høytid – påsken.

Dette medfører at årsmøtet blir utsatt – i første omgang til torsdag 15. april. Om det ikke lar seg gjøre å gjennomføre årsmøtet da, må vi vurdere en digital løsning, der årsmelding, regnskap og valgkomitèens innstilling til representanter digitalt. Hvordan dette skal løses rent praktisk, får vi komme tilbake til etter at styret har drøftet saken.

Minner om at alle sakspapirer til årsmøtet er lagt ut på www.imfvigra.no sine medlemssider. Den som ikke får skrevet ut sakspapirer eller lest de digitalt kan be om å få et sett på papir.

Vi håper og ber til Gud om at vi snart må få samles fritt i Jesu navn igjen. I Guds ord står det at vi ikke skal verken være redde eller bekymret, vår Gud er allmektig; «Husk på de første ting, som er fra evighet, for Jeg er Gud, og det finnes ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som Jeg. Jeg forkynner avslutningen fra den første tid, det som ennå ikke er skjedd. Jeg sier: «Mitt råd skal stå fast, og Jeg vil gjøre alt etter Mitt velbehag.» Jesaia 46, 9-10.

Så vil jeg at vi alle bruker det største av privilegiene vi har som Jesu etterfølgere; Bønneretten og Bibelen. Be for og med hverandre, og at vi må bli bevart i troen og stå sammen som ett legeme i Kristus, jfr 1 Kor 12, 12-27.

Med ønske om en velsignet god og fredfull påskehøytid – i Jesu navn!

Styret Vigra IM Vigra 23. mars 2021

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *