Bønnemøte

Vigra bedehus Kyrkjevegen 651, Vigra

Velkommen til bønnemøte. Fellesskap og bønn.

Ungdomskveld

Vigra bedehus Kyrkjevegen 651, Vigra

Velkommen til u-kveld på bedehuset. Lovsang, tale, fellesskap, kiosk. Velkommen frå 7.klasse.

Bønnemøte

Vigra bedehus Kyrkjevegen 651, Vigra

Velkommen til bønnemøte. Fellesskap og bønn.

Utsett på ubestemt tid – Samtale om arbeidet

NB!! Møtet er på grunn av smittevernsomsyn utsett på ubestemt tid!   Vigra Indremisjon innbyr til ein kveld med samtale om arbeidet. Denne kvelden er ein del av årsmøtet. For […]

Ungdomskveld

Vigra bedehus Kyrkjevegen 651, Vigra

Velkommen til u-kveld på bedehuset. Lovsang, tale, fellesskap, kiosk. Velkommen frå 7.klasse.

Formiddagsmøte – i kyrkja

Vigra kyrkje Kyrkjevegen, Vigra

Vigra indremisjon innbyr til formiddagsmøte. På grunn av Koronarestriksjonar og plassmangel vil vi leige Vigra kyrkje til desse samlingane. Lovsang, bønn, fellesskap. Tale. Awana barnekyrkje på bedehuset samtidig.Felles Cubbies og […]

Møte med Misjon Sarepta

Vigra bedehus Kyrkjevegen 651, Vigra

Velkommen til møte med Misjon Sarepta. Tale ved Audun Hjelvik. Velkommen.

Møte med Misjon Sarepta

Vigra bedehus Kyrkjevegen 651, Vigra

Velkommen til møte med Misjon Sarepta. Tale ved Audun Hjelvik. Velkommen.

Møte med Misjon Sarepta

Vigra bedehus Kyrkjevegen 651, Vigra

Velkommen til møte med Misjon Sarepta. Tale ved Audun Hjelvik. Velkommen.

Bønnemøte

Vigra bedehus Kyrkjevegen 651, Vigra

Velkommen til bønnemøte. Fellesskap og bønn.

Ungdomskveld

Vigra bedehus Kyrkjevegen 651, Vigra

Velkommen til u-kveld på bedehuset. Lovsang, tale, fellesskap, kiosk. Velkommen frå 7.klasse.