Andakt

Det har surret mye tanker i hodet i forhold til å skrive en andakt denne gangen.

På den ene siden opplever jeg stor takknemlighet. Takknemlighet for at vi får samles igjen.  Takknemlighet for mine søsken i Herren. Takknemlighet for at Herren viser seg sterk og stor når alt rundt svikter.

På den andre siden føler jeg på en fortvilelse. Fortvilelse for barna våre som ikke har fått mulighet til å samles, til å i fellesskap lære om Frelseren. Fortvilelse over at arbeidet som så ut til å gå så godt, måtte legges ned en periode. Fortvilelse over at vi ikke kan dele nærhet på den måten vi er vant med, og i noen tilfeller ikke i det huset vi er vant med.

Vår kjære styreleder delte en salme med oss på styremøtet. Denne andakten blir rett og slett denne salmen. Les den, grunn på den. Dette er godt.

«Til sangmesteren. Av David. En salme. Herre, du ransaker meg og kjenner meg.  Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke.  Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge – se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der.  Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg: La mørket skjule meg, og lyset omkring meg bli natt – så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg, natten lyser som dagen, og mørket er som lyset. Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv.  Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp.  Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!  Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg. Å Gud, om du ville drepe de onde! Dere blodtørstige menn, vik fra meg! Det er de som taler imot deg i ondskap og misbruker ditt navn til løgn, dine fiender. Herre, skulle jeg ikke hate dem som hater deg, og avsky dem som reiser seg imot deg? Jeg hater dem med et fullkomment hat, de er mine fiender. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!»

Salme 139

Alt godt

Thomas Mulelid

Nyhetsbrev

Styremøtet 23 09 ble avholdt på bedehuset klokken 20. Den nye sammensetningen av styret var samlet for første gang. Dette ble et godt møte, der Lars-Ståle delte fra Salme 139.

Vi ser at året vi er i har vært krevende. Som vi nevnte har to styremedlemmer av ulike grunner valgt å trekke seg fra styret. Dette er selvsagt ikke en ønsket situasjon å være i, men vi tror og håper at styret slik det nå er sammensatt vil fungere godt.

På styremøtet evaluerte vi formiddagsmøtet vi har hatt. Konklusjonen her var at kirka var et egnet lokale og at smittevern fungerte godt. Det var godt å kunne samles igjen, og vi ser frem til å bruke høsten videre i lokalet. Vi ser også på muligheten for å kunne bruke kirka til våren, dersom ikke situasjonen i forhold til korona endrer seg drastisk.

14.09 hadde vi et møte der Runar Landro kom og underviste om eldsteråd og hvordan dette kunne se ut og initieres i Imf-forsamlinger. Grunnet korona valgte vi å invitere personer som har en form for lederansvar på bedehuset. Vi var godt og vel 20 personer samlet. Styret opplevde samlingen som god. Det var gode temaer, formidlet på en enkel og klar måte. For de som deltok på møtet over zoom i vår var der noe repetisjon, men det kan jo ofte være godt. Vi hadde også med oss representanter fra ungdomslaget på denne samlingen, noe vi ser på som rikt. Når det gjelder arbeidet med eldste på Vigra er vi inne i en modningsprosess, der vi må finne felles forståelse, og gradvis finne enn måte å implementere dette. Vi har en gruppe som jobber med temaet for styret. Denne gruppen vil legge frem en plan over hvordan og når ting kan og bør skje.

22.09 var det årsmøte for IMF-Sunnmøre på Brusdalsheimen. Flere fra Vigra Indremisjon dro dit. De kunne rapportere om at det var godt å treffe folket. Det går bra med IMF-Sunnmøre, til tross for situasjonen også de opplever i forbindelse med korona. Styret i Vigra Indremisjon vedtok å sende en årsmøtegave på 5000,- noe som gir en total gave i år til IMF-Sunnmøre pålydende 20 000,-

Når vi er inne på økonomi var dette også et tema på styremøtet. Vi har sendt ut et brev til medlemmene med invitasjon til å gi til arbeidet. Vi håper å få flere faste givere slik at det vil bli lettere å planlegge fremover. Et gjeldfritt bedehus, hadde vært et godt utgangspunkt for videre utvikling av eiendom, eller eventuelt tanker om nytt bygg – dersom behovet vedvarer. Styret vil oppfordre hvert enkelt medlem til å vurdere å gå inn i en fast givertjeneste. Om hvert voksne medlem hadde gitt 1000 kroner i måneden, ville vi oppleve at økonomien gav oss rammer til å utrette mye, både lokalt men også mer aktivt kunne ta del i å spre evangeliet ut til andre.

Styret håper på å få gjort en del oppgraderinger av byggmassen vår i tiden som kommer. Vi trenger å få oppgradert og endret varmesystemet vårt, da dette er utdatert og på høy tid å skifte ut. Rømningsvei må få en permanent løsning. Og den nye ytterdøren må komme i drift. Vi har sendt dette videre til Husgruppen som vil ta tak i det.

Awana-lederne har kommet med en ide for å få i gang barnearbeidet igjen. Grunnet smittevern har dette vært vanskelig. Løsningen blir at T&T snart vil komme i gang som vanlig på fredagene, men med en del tilpasninger med tanke på smittevern. De to yngre gruppene, Cubbies og Sparks, vil være vanskelig å få til med nåværende omstendigheter. Det er derfor bestemt at vi vil kjøre en barnekirke på bedehuset parallelt med formiddagsmøtet. På denne måten vil barna få et tilpasset opplegg. Foreldrene vil da ha ansvar for egne barn og måtte følge opp med tanke på smittevern.

Vi fikk en klage via kommunelegen på brudd på retningslinjene for smittevern. Kommunelegen sendte en påminnelse om at vi må følge gjeldende retningslinjer. Vårt svar var å utarbeide en smittevernplan, som kommunelegen finner tilfredsstillende. Alle må følge denne planen, Vigra indremisjon tar smittevern på største alvor.

Styret har bestemt at vi ønsker en ny praksis angående forespørsler fra andre organisasjoner. Vi har de siste årene sett at måten dette har blitt gjort på, der flere personer ofte blir involvert fort kan bli rotete. Forespørsler skal nå sendes til styret, via formann. De behandles i styret og styret gir respons til den forespørselen kommer fra.  Dette er for å unngå misforståelser og slik få en mer dynamisk prosess. Styret har tidligere bestemt at ungdomslaget har prioriteten lørdagskveldene. Dette er en praksis styret vil ha også fremover.

Styret ønsker å arbeide på en transparent måte. I vår og sommer har det vært vanskelig å gi god og riktig informasjon og oppdateringer. Dette handler mye om at vi har befunnet oss i en ukjent situasjon og dermed ikke har hatt det grunnlaget vi har trengt for å sende ut nyheter. Vi tror og håper vi nå er inne i en ny fase, der vi får tilpasse oss en ny normal, og slik igjen kan få gitt ut informasjon til dere som hører til på bedehuset.

Vi er en familie, og vi må spille hverandre gode og løfte hverandre frem. Vi skal kjennes på vår kjærlighet til hverandre. Vi skal slipes mot hverandre. Vi skal være Jesu legeme her på Vigra. 

Slik ser styret ut i dag:

Styreleder: Lars-Ståle Giskeødegård

Nestleder: Thomas Mulelid

Referent: Magnhild Naalsund

Styremedlem: Jan Harald Roaldsnes, Olav M. Synnes og Ole-Inge Gjøren.

1.Vara: Lars Tolo

2.Vara: Markus Røsvik

Har du noe på hjertet? Ønsker du å bidra i ulike verv? Ta kontakt.

På vegne av styret

Alt godt

Thomas Mulelid

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *