Andakt

«Vi som er sterke, må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv. Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger opp. For Kristus tenkte ikke på seg selv. Slik står det skrevet: På meg falt hånsordene fra dem som håner deg. Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje. Da kan dere samstemt og med én munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære.»

Romerne 15:1-7 N11BM

I Romerbrevet skriver Paulus til kristne han aldri har møtt. Han tar dem gjennom en vandring. En vandring i forståelse og innsikt. Han viser Romerne og oss hvordan vi som kristne ikke kan stå i egen kraft, men er avhengig av Den Hellige Ånd som hjelper oss i prosessen mot å bli Jesus lik, stadig nærme oss han. Denne prosessen er kjent som helliggjørelse.

Paulus bruker mye tid på praktisk og enkelt hverdagsliv der vi skal være lys i det at vi skiller oss ut. Vi er annerledes. Paulus har et sterkt fokus på relasjon. Relasjon mellom mennesket og Gud, og mellom mennesker. Hvordan vi skal løfte hverandre opp og fram. Være en enhet.

Mot slutten av brevet skriver han, i kapittel 15, disse versene jeg innleder med. Det er mye man kan dra ut av dette. Men jeg vil i dag dra fram det han skriver i vers 5 til 8.

«Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje. Da kan dere samstemt og med én munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære.»

Det er ikke meg selv jeg skal tjene, men Gud. Det er Herren som skal ha ære. Vi skal, sammen og samstemt – med en munn, prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.

Jeg er takknemlig for at vi nå ser i det fjerne en ende på tiden som har vært. Tiden der vi ikke har kunnet samles. Jeg ber om at vi igjen må kunne møtes, Jesu legeme på Vigra. At vi sammen kan prise Herren. Og at vi kan være der for hverandre. Tjene hverandre. Ha fellesskap med dybde. Til Gud Faders ære.

Alt godt

Thomas Mulelid

Nyhetsbrev

Omsider, etter flere forsøk, har vi nå fått avholdt årsmøte. Årsmøtet ble holdt 04.06 i Vigra kyrkje. Det ble gjennomført på relativt kort varsel, da det endelig var åpning for dette. Årsmøtet åpnet med en andakt ved Lars-Ståle Giskeødegård. Videre gikk vi til valg, årsmelding, regnskap, presentasjon av nytt styre og takk til de som gikk ut av styret.

Det nye styret konstituerte seg rett etter at årsmøtet var over. Styret for 2021 ser, med enighet i styret, slik ut:

Styreleder: Lars-Ståle Giskeødegård

Nestleder: Thomas Mulelid

Referent: Markus Røsvik

Styremedlem: Ole Inge Gjøen

Styremedlem: Eivind Storøy

Styremedlem: Jan Harald Roaldsnes

  1. Vara: Åse Helen Røsvik
  2. Vara: Miriam Mulelid
  3. Vara: Marte Fylkesnes

Vi har troen på at vi vil få et godt klima i styret, med takhøyde for uenighet og mulighet for ulike perspektiv. Vi vil nå rette blikket fremover og jobbe med fremtiden for Vigra Indremisjon. Vi ønsker å legge en strategi for årene som kommer, samtidig som at vi aktivt jobber i tiden vi er i.

Vi vil oppfordre hver og en som hører til i forsamlingen om å være med i bønn. Bønn for arbeidet, for styret og for det enkelte medlemmet. Vi ber om at arbeidet må bære frukt, og at Vigra bedehus vil være et sted det er lett å komme, der man blir sett og der man får føle omsorg og blir tatt imot.

På vegne av styret.

Alt godt

Thomas Mulelid

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *