«Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og gav oss forlikelsens tjeneste, for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss.» (2. Kor. 5, 17-19). Hva var menneskets status før syndefallet? Levende og fortrolig relasjon til den livgivende kilden, som er Gud. Det var han som skapte og gav liv og en fullkommen verden som mennesket skulle fryde seg over og forvalte. Gud er liv og lys. Gud frydet seg over skapelsen og menneskene.Syndefallet, som var de første menneskene sitt eget valg (1. Mos 3,6), førte død og forgjengelighet inn i skaperverket, og dermed ble relasjonen til Gud brutt. Gud ble en fremmed for mennesket. Evangeliet – de gode nyhetene – er at Gud har gjenopprettet relasjonen til Gud. Jesu frelsesverk på Golgata gjenopprettet en gang for alle relasjonen til Gud. Vi har nå mulighet til å gjøre det motsatte av det Adam og Eva gjorde; vi kan velge å gjenopprette forbindelsen til Gud. Veien er Jesus, og lar vi Han komme inn i våre liv, gjenopprettes relasjonen til Gud, ved at vi får Den Hellige Ånd som pant (2. Kor 1,22). Dette får vi helt gratis, uten å måtte gjøre oss fortjent til det. Jesus har gjort dette ferdig for oss. Hva er det så å bli forlikt med Gud? Jeg tenker at det er å bli tilpasset, slik at vi kan være i Guds nærhet, at vi han høre Guds stemme, leve etter Guds vilje. Men hvordan skal jeg kunne gjøre det? Jeg må innrømme at det er vanskelig, om enn umulig i egen kraft. Jeg klarer ikke å ta meg sammen, mitt gamle liv vil gjøre mot Guds vilje, mens det nye vil gjøre Guds vilje. Paulus beskriver denne kampen mellom det nye åndelige livet og det gamle livet, som er kjøttet. Det at Kristus får plassen i våre liv og at vi aktivt velger Han, fremfor vår egen lyst, gjør at det nye livet i Kristus har fremgang i våre liv. Vi er en ny skapning i Kristus Jesus, som det står innledningsvis. «Derfor er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus de som ikke vandrer etter kjøttet, men etter Ånden» Rom 8,1. Dette forutsetter at vi gjør et aktivt valg, hver dag, velge å prioritere samvær med Jesus ! «…, men de som lever etter Ånden, retter sinnet mot det som hører Ånden til». Rom 8, 5 ff. Som frelste, er vi kjøpt fri fra synd og død. Det har ikke makt over oss lenger, fordi Jesus har seiret over det. Jesu seier er vår, og vårt nye liv forliket med Gud. Og da er vel valget lett – vi velger å pleie relasjonen til Gud, på bekostning av det vårt gamle liv vil, slik at Jesus blir stor og viktig for oss i hverdagen! Gud gir lys og liv og framtid. Og om hverdagen kan være vanskelig i ulike livssituasjoner, kan jeg få være i motgangen sammen med Gud, og i et utvidet perspektiv – en Himmelsk fremtid etter dette livet. Og det er der jeg ønsker å være. Hos Gud har jeg i overflod av levende vann, der får jeg fylle mitt liv med den gode maten som Ånden serverer fra Guds Ord. Og jeg får det gratis, bare jeg åpner mitt eget liv – helt for Jesus, Kongenes Konge!Uendelig takknemlig for Evangeliet, som er et tilbud til ALLE mennesker! Vigra 24/6 2018Lars-Ståle Giskeødegård

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *