Migdal-Eder – tårnet på Betlehemsmarkene

Juleandakt-2021-Migdal-EderDownload

Fornyelse og levende relasjon til Jesus

I Joh 15, 1-8 leser vi om Jesus som det sanne vintreet, og at vi er podet inn i det sanne vintreet gjennom det nye livet vi har fått i Kristus Jesus. Så sier Jesus noe om stell av treet; «Hver gren på Meg som ikke bærer frukt, tar Han…

Den lamme mannen

I evangeliet etter Markus, og i det andre kapitlet kan vi lese ei forteljing om ein lam mann som fekk hjelp av venane sine til å møte Jesus: Nokre dagar seinare kom Jesus til Kapernaum att, og det vart kjent at han var heime. Det samla…

Hvordan tror vi?

«Mens han var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn da de så tegnene han gjorde.Men Jesus viste dem ingen fortrolighet, for han kjente alle og trengte ikke at noen skulle vitne om mennesket. Han visste selv…

Tilbedelse

Tilbedelse er en respons på Guds godhet og kjærlighet, ved å gi ham ære. «En lovsang av David.Jeg vil opphøye deg, min Gud og konge, og velsigne navnet ditt til evig tid.Jeg vil velsigne deg hver dag og lovsynge navnet ditt til evig…

Tro

LES HEBREERNE 11. Hva ønsker Gud av oss? At vi skal leve i tro og tillit tilham. Hebreerbrevet handler om hvem Jesus er, hvorforGud kaller oss til å tro på Kristus som vår Frelser – oghvordan vi kan leve ved troen på ham. Noen…

Identitet i Kristus

«For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde.Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Så kjenner vi ikke lenger…

Helliggjørelse

«Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen: Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke…

Herren skal gå foran deg

«Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet!»5.Mosebok 31.8 Det er mange vidunderlige løfter i Guds ord. Løfter gitt til enkeltpersoner, og løfter…

Jesus kommer igjen!

Jeg har i det siste tenkt mye på at Jesus kommer snart tilbake for å hente sine hjem til seg. Det er lite forkynnelse om dette temaet i forhold til det som har vært vanlig tidligere, men desto mer aktuelt. Jesu gjenkomst er nær, og det…