Nyhetsbrev fra februar 2021

Et år preget av uro og en annerledes hverdag har passert. Det er rart å tenke på at vi for litt over et år siden ikke visste hva korona var. Det var noe vi kanskje hadde hørt om, men ikke noe vi trengte å forholde oss til. Slik er det i denne verden vi lever i. tilstanden virker så stabil og kjent, men med ett er realiteten en annen og vi lurer på “hva var det som skjedde nå”. En ting er uro i verden rundt, uro som ikke påvirker oss direkte. Men når det plutselig angår oss. Når det endrer radikalt måten vi kan leve på. Hva da?

Jeg husker hvordan det ble i dagene etter at viruset traff oss. Hvordan butikkene ble tømt for mel, for sukker og andre ting som folk flest fryktet at man skulle gå tom for. Et land forberedte seg på krise. En krise som kom, men som ble annerledes enn hva mange kanskje så for seg.

Så kom den lange perioden der vi ventet. Ventet på at viruset skulle brenne ut. Ventet på at det skulle komme vaksine. Ventet på at vaksinene skulle få ønsket effekt slik at man kunne åpne opp igjen. Ventet på at livet skulle bli som før. Slik at vi var ferdig med å sette livet på vent.

Vi lever i en fallen verden. En verden preget av uro. En verden som kan love mye, men som ofte ikke holder det den lover. Det å sette sin lit til noe av denne verden, leder til skuffelse og til nederlag. Håpet, oppreisningen, den vår vi fra Herren.

“Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!  5 La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.  6 Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.  7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

     8 Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det!”

Fil 4.4-8

Vi kan leve i et håp og en tro om at i en tid der mange bærer på bekymring og vansker, og der alt mørke og vonde som møter oss i livet og verden rundt oss kan gjøre oss mismodige – der er det en som har kontroll. En som bryr seg og som elsker oss. Vi har en Herre og Frelser som kan møte oss midt i vanskene, og som vil bære våre byrder. Vi kan stole på at det Han lover, det holder Han. Vi har ingen grunn til bekymring – i tro til Ham.

Thomas Mulelid

Som nevnt i andakten over, så har vi nå hatt et år med unntak. 2020 ble på ingen måte slik vi kanskje hadde forventet eller forestilt oss. Vi opplevde å ikke lenger kunne samles og at arbeidet ble stoppet opp. Vi har hatt perioder der vi har kunnet åpne opp litt, for så å stenge igjen. Det er ikke slik man ønsker det skal være – men vi må ta det som det kommer og gjøre det beste ut av det. Styret har jobbet så godt det har latt seg gjøre gjennom året og nå ut i det nye året, 2021. Vi har sett på ulike tiltak vi har kunnet gjort for å få dele fellesskap og også jobbet med ting som går sin gang selv om verden stopper opp.

Nå er det endelig blitt nye muligheter for å samles. Vi jobber nå for å få alt på plass, slik at vi igjen kan møtes til fellesskap med hverandre i lovprisning til faderen. Dette ser vi frem til og vi anbefaler at du følger med på nettsiden og facebook for oppdateringer om møteaktivitet. Mens viruset har herjet har vi de siste ukene hatt møter som var sendt online, og Markus Røsvik og Thomas Mulelid har gjennom korona hatt en podcast, som mange har hatt glede av. Dette har vært gode tiltak, men vi kjenner nok alle at det vil bli godt å kunne samles igjen.

Styret jobber nå for å få holde årsmøte. Grunnet restriksjoner har vi ikke holdt årsmøte enda. Datoen er satt til 8.april. 19.00. Vi ønsker å leie kirken til dette, og vil sende ut innkalling når vi vet om det lar seg gjøre. Det vil derfor være fint om du setter av denne datoen.

Økonomien på huset går rundt, til tross for mindre penger inn i 2020. Grunnen til at økonomien går rundt er at det har vært betydelig mindre utgifter samme året. Vi kommer i tiden fremover til å få en del utgifter på huset. Dette dreier seg om varmesystemet, kloakk, rømningsvei og annet nødvendig vedlikehold. Vi ser at der er en økning i fast givertjeneste. Dette er noe som er veldig positivt for arbeidet, og som styret gjerne vil oppfordre flere til å vurdere å gjøre. Det gir en bedre stabilitet og mulighet til å tenke mer langsiktig og at nødvendige tiltak kan settes inn i riktig tid.

Når det gjelder arbeidet som skal starte opp igjen, håper vi å få til formiddagsmøter annenhver søndag som fast rytme igjen. Familiemøtene vil enn så lenge utebli, men det vil bli holdt kveldsmøter de søndagene det ikke er formiddagsmøter. Bønnemøtene vil som vanlig gå på tirsdagene.

Det har blitt en endring i Awana. Sarah Røsvik er ikke lenger hovedleder for Cubbies. Sarah og Markus har fått en nydelig liten jente som de naturlig nok må prioritere i tiden fremover. Marte Fylkesnes har tatt over denne oppgaven, noe vi setter stor pris på. Kan du tenke deg å bli med å lære barna å kjenne Jesus? Vi har et stort behov for ledere til Awana. Dersom dette er noe du på en eller annen måte kan tenke deg å bidra til, setter vi stor pris på om du tar kontakt. Du kan enten kontakte hovedlederne i Awana, eller styret. Vi håper å høre fra deg! Kathrine Grande Røsvik, Wenche Iren Løvold og Marte Fylkesnes utgjør hovedlederteamet.

Vi vil avslutte dette nyhetsbrevet med en oppfordring. Vi vet at det er mye som skjer på mange fronter i livene til den enkelte. Dagene er travle, og året som har gått har ikke nødvendigvis gjort det noe lettere. Vår oppfordring vil være at vi tar vare på hverandre. Send en melding, slå på tråden og ta en samtale. Er du ensom? – Du er ikke alene. Ta kontakt og søk fellesskap med hverandre. La oss hjelpe hverandre til å stå i stormen.

På vegne av styret

Alt godt

Thomas Mulelid

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *