I Joh 15, 1-8 leser vi om Jesus som det sanne vintreet, og at vi er podet inn i det sanne vintreet gjennom det nye livet vi har fått i Kristus Jesus.

Så sier Jesus noe om stell av treet; «Hver gren på Meg som ikke bærer frukt, tar Han bort. Og hver gren som bærer frukt, beskjærer Han, så den kan bære mer frukt.» Joh 15,2

Det er vår og tid for beskjæring. Jeg har litt problemer med å beskjære et tre, for det ser så fint ut som det er, dekorativt og flott å se til. Problemet er at dette flotte treet ikke vil bære særlig mye frukt om det ikke beskjæres og stelles. Jeg har et epletre i hagen, og har lært at greinene hvis greinene bøyes, at de holdes nede med vekter på våren, så vil de bære mer frukt til høsten. Greinene blir da i stand til å tåle vekten av frukten som kommer til høsten. Når grenene på vintreet beskjæres bruker de energien de får på å bære god frukt, framfor å vokse vilt. Et viltvoksende vintre kan være fint og imponerende å se på, men gir ikke noen stor eller god avling. Dermed er det unyttig for vinbonden.

Hva må beskjæres bort, eller bøyes ned i ydmykelse i vårt liv om vi skal bære frukt? Det kan være stolthet, selvhevdelse, jag etter egen prestisje og ære, pengekjærhet, osv (Gal 5, 19-21).

«Hvis noen ikke blir i Meg, blir han kastet ut som grenen og visner. Og de samler dem og kaster dem på ilden, og de brenner.» (Joh 15,6). Den som ikke vil, som tar et valg om å leve borte fra Jesus, er tørre greiner. De ser fortsatt ut som greiner, men de har mistet kraften og knekker ved belastning. Det får heller ikke løv eller blomster og frukt, de er avskåret fra det levende treet. De er døde. Valget er vårt: Vil vi leve i Ordet, være innpodet og ha fellesskap med Gud, og la det få konsekvenser i vårt liv? Eller gå bort fra det og gå våre egne veier?

Jesus ønsker at vi skal bære Åndens frukt; Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, osv. (Gal 5,22-23). Hvordan? Ved å daglig være i Guds Ord og la det få konsekvenser for oss. Vi trenger daglig omvendelse. Hver dag blir vi stilt på valg, skal jeg ta til meg av Guds Ord og være i fellesskap med Jesus i bønn, og sammen med andre kristne, eller skal jeg la meg fylle av alt annet? Skal jeg la Guds Ord få konsekvenser for mitt liv?

Det er ditt valg. Om vi velger bort det daglige samværet med Jesus, kommer vi på avstand fra Han. Næringstilførselen fra det sanne vintreet blir stadig mindre. Jeg kan vitne om det selv, for jeg har selv valgt bort bibel, bønn, brorsamfunn og brødsbrytelse, og dermed gradvis kommet så langt bort fra Gud at kristenlivet mitt til slutt ble en åndelig ørkenvandring. Resultatet var at ble jeg stilt på valg om å gå bort fra Jesus. Det tankevekkende var at det nesten ble naturlig å gå bort fra Gud og ut i verden.  Men heldigvis, høsten 2015, møtte Jesus meg på min vei mot Emmaus (Luk 24,13-35), jeg valgte å invitere Han inn, Jesus brøt Livets brød med meg, og jeg fikk nytt fellesskap med Han. Jeg fikk vende om og komme tilbake til fellesskapet med Jesus og de andre som tror. Siden da har jeg ikke sett meg tilbake!

Derfor må grener beskjæres, og bøyes. Gud vil ha en relasjon, ikke religiøsitet. Jeg var god på religiøsitet, det ytre, men på innsiden var det lite liv, Gud måtte bøye og beskjære min grein på vintreet. Jesus ønsker et levende fellesskap med hver enkelt av oss. Så vet vi at det går en stund før vi ser resultatet av beskjæringen og stellet av treet. Det kan se ganske ribbet og stusselig ut, men høsten kommer, og da ser vi resultatet. I Guds ord leser vi mye om «tålmodighet», det er en av Åndens frukter, og å «vente på Herren»; «Vent på Herren, vær frimodig, og Han skal styrke ditt hjerte. Ja, bare vent på Herren!» Salme 27,14. Om du har bibel-appen, kan du søke på «tålmodighet» og «vente på Herren».

Så vet vi fra botanikken, at greinene ikke kan gjøre stort annet enn å ta til seg næring fra treet. Da kommer bladene, blomstene og til slutt frukten. Alt kommer i sin tid! «Hvis dere blir i Meg og Mine Ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. I dette er Min Far herliggjort, at dere bærer mye frukt. Og dere skal være Mine disipler.» Joh 15, 7-8.

Jeg ønsker deg en velsignet vår, og et fornyet liv som spirer og bærer frukt for Jesus!

Vigra 12. april 2021 Lars-Ståle Giskeødegård