Hellighet

«Han som kalte dere, er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet: «Dere skal være hellige, for jeg er hellig.»»1.Peters brev 1.15-16 «Derfor ble heller ikke den første pakten opprettet uten blod. Da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene, sammen med vann, skarlagenrød ull og isop, og stenket både på bokrullen og på hele folket og sa: Dette er paktens blod; denne pakten har Gud fastsatt for dere. På samme måte stenket han blod på teltet og på alle kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse. De jordiske etterligningene av det som er i himmelen, må altså renses på denne måten. Men selve den himmelske helligdommen må renses ved offer som er bedre enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort av menneskehånd og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen, og nå trer han fram for Guds ansikt for vår skyld. Han gikk heller ikke inn dit for å bære fram seg selv som offer flere ganger, slik øverstepresten år etter år trer inn i helligdommen med blod som ikke er hans eget. I så fall måtte han ha lidd mange ganger helt fra verdens grunnvoll ble lagt. Men nå har han åpenbart seg én gang for alle ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer. Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.»Hebreerne 9.18-28 I begynnelsen, da Gud skapte mennesket, skapte han oss perfekte. I denne perfekte tilstanden kunne Adam og Eva nyte et varig, kjærlig forhold med Gud i hagen. Adam og Eva var hele, og manglet ingenting (1.Mos 1). Det må ha vært helt fantastisk! Men mennesket syndet. Da måtte Gud skape et skille mellom seg og oss, og smerte og død fikk komme til i verden (1. Mos 3). Dette var ikke først og fremst en straff fordi menneskene avviste Gud, men han skapte dette skillet fordi han elsket menneskene. Gud er i sin natur hellig og perfekt. Dersom deres synd kom i nærheten av Guds fullkommenhet, ville det ha ført til ødeleggelse for Adam og Eva. Så Gud skapte et skille fordi han elsket dem, til tross for deres avvisning. Over tid viser Gud deler av sin plan for å redde oss, ved å inngå avtaler. Først inkluderte disse avtalene, eller paktene, flere krav til ting som man måtte gjøre, eller ikke gjøre (de ti bud er et godt eksempel). Dersom menneskene hold disse avtalene, eller paktene, lovet Gud å ta vare på sitt folk. Men Guds folk fortsatte å synde, så Gud ga dem et system med ofringer som en midlertidig løsning (3 Mos 16) . Under dette systemet kunne man bare betale straffen for sine synder med å utgyte dyreblod. Men: Dette fikset aldri det egentlige problemet med synden. For å få en endelig løsning på problemet med vår synd, måtte det et fullkomment offer til (Heb 9.11-14). Da vi hadde utforsket alle forøk på å redde oss selv, grep Gud inn og gjorde det utenkelige: Han sende sin eneste sønn, Jesus for å være det perfekte offer og frelse oss (Joh 3.16). Jesus leve et perfekt liv. Han syndet aldri (Heb 4.15). Jesus ble forrådt, torturert og korsfestet. Han døde ikke for sine egne synder, siden han aldri gjorde noe galt. Istedenfor ble han et offer for hele menneskeheten sine synder (Heb 9.24-16). Et syndfritt menneskes død ble til frelse for alle mennesker! Men på den tredje dagen reiste Gud Jesus opp fra de døde, og beviste en gang for alle at synd og død ikke lenger hadde noen makt over ham (1. Pet 3.18). Hvis vi har tatt imot troen på Jesus, er hans død på korset fullgod betaling for alle våre synder; det perfekte offer (Rom 3.24-26). vi er nå rettferdige ovenfor Gud, og Gud behandler oss som om vi aldri har syndet (2 Kor 5.21). Jesus betalte alt! Du trenger ikke lenger å være adskilt fra Gud på grunn av dine synder. Du kan være hellig igjen. Ikke på grunn av handlinger eller arbeid som du har gjort, men på grunn av Jesu perfekte offerdød på korset. Du trenger ikke gjøre noe mer for å få del i det evige livet som Gud har planlagt for deg. Fra AWANA, Journey-Disipler (del 1.2) Alt Godt!Thomas Mulelid

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *