«Himlenes rike er også likt en skatt som var gjemt i en åker, og som en mann fant og siden gjemte. Og i glede over den går han bort og selger alt han har og kjøper åkeren.» Matt 13,44.

Hva kan få oss til å selge alt vi eier, for så å investere pengene i noe så enkelt som en åker? Mannen hadde kanskje hus, esel, husdyr, og kanskje var prisen han betalte for åkeren alt for høy. Men denne mannen visste at denne åkeren hadde en skjult skatt, som ville gi han stor avkastning, og gjøre det til en god investering – tross alt.

For mange mennesker er Bibelen bare en vanlig bok, eller rettere sagt – en samling av bøker. Historier om israelsfolket, om Jesus, fin poesi og gode historier i ulike sjangre. Men Bibelen er Guds Ord, det evige Ordet som Gud våker over.

Bibelen er en levende bok, fordi det står en levende Gud bak. Den Hellige Ånd gjør Ordet levende for oss, og det er her skatten, evangeliet om Jesu frelsesgjerning, er gjemt. Ved å la Den Hellige Ånd få rom i våre liv og lede oss inn i Ordet, vil det tale til oss. I Den Hellige Ånds nærvær blir vi små og Gud stor.

I Midtøsten er det ti-tusener av muslimer som møter Jesus, som begynner å følge Han. Tross drapstrusler og utstøting fra familie, og andre trengsler, blir de værende hos Jesus. I land som f.eks. Kina, India, med omfattende forfølgelse av kristne, er det en eksplosiv kristen vekkelse, tross omfattende forfølgelse. Det virker som om Gud viser sin storhet blant forfulgte kristne – Han er Kongenes Konge og er nær hos de forfulgte og undertrykte. De møter Jesus i drømmer og syner, jfr. Apg 2,17; «I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer».

Hva er det som de har funnet, som knytter dem så sterkt til Jesus? De har funnet skatten i åkeren. De er villige til å gi avkall på sine jordiske goder, for å være sammen med Jesus. Skatten de har funnet er så mye mer dyrebar enn det de gir avkall på. For utenforstående kan det virke som en dårlig deal, men de vet at der er en skjult skatt i åkeren, evangeliet. Mange av de forfulgte kristne vitner frimodig om sin tro, at de har funnet fred i sjel og sinn. Det er en fred som overgår all menneskelig forstand, det er vanskelig å forstå at de kan bli bevart i troen på Jesus under de umenneskelige lidelsene de gjennomgår for sin tro.

Vi tror på en levende og virksom Gud, som er tilgjengelig for alle mennesker. Om du legger fra deg ditt eget, og lar Jesus få komme med evangeliet inn i ditt liv, vil forbindelsen til Gud vår Far bli gjenopprettet. Da blir skatten, evangeliet, avdekket i Guds Ord. Og du vil se den fulle og hele verdien av evangeliet – om Jesus som har kjøpt deg fri og gir deg fullkommen fred med Gud, fri tilgang til Gud vår Far – helt gratis! Det eneste han venter på er en henvendelse fra deg, med et JA!

Vigra 17.03.18

Lars-Ståle Giskeødegård

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *