I byrjinga av september kunne vi alle møtast igjen på ein søndag føremiddag etter ei lang koronapause. Mange opplevde det som nydeleg å kunne treffe att bedehusfamilien etter den lange […]

Vi har gleden av å invitere medlemmer som har en lederfunksjon til en samling med Runar Landro 14. 09. De det gjelder har mottatt informasjon per mail. Vi håper så […]

Då Koronapandemien slo til for fullt i mars, vart det meste av arbeidet til Vigra indremisjon stoppa. Etter kvart har ein del av arbeidet starta opp att, og no vil […]