Oppstart av formiddagmøter

I byrjinga av september kunne vi alle møtast igjen på ein søndag føremiddag etter ei lang koronapause. Mange opplevde det som nydeleg å kunne treffe att bedehusfamilien etter den lange pausa. Det var godt å kunne samlast til lovsang,…

Oppstart av bibelgrupper

Då Koronapandemien slo til for fullt i mars, vart det meste av arbeidet til Vigra indremisjon stoppa. Etter kvart har ein del av arbeidet starta opp att, og no vil altså bibelgruppene også starte opp. Det vil bli tatt omsyn for å unngå…