«For et Barn er oss født, En Sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder. Hans navn skal være Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

Profetien om Messias er skrevet mellom 690 og 700 år før Kristi fødsel, og gjennom profeten gir Gud et bilde av hvem Messias er;

  • Under, Rådgiver – Han er det levende Ord, den ufeilbarlige kilden til rådgivning, den uuttømmelige kilden til visdom, sannheten og veien.
  • Herredømmet, herskermakten er lagt på Ham.
  • Mektig Gud – barnet er Gud inkarnert, Den Allmektige. Ordet som er oversatt «mektig» har tilleggsbetydningen «helt». Herren er sitt folks helt, den guddommelige krigeren som har triumfert over synd og død.
  • Evig Far – uttrykker Kristi faderlige omsorg. Navnet kommer ikke i konflikt med den første personen i treenigheten. Jesus sa til Filip: «Den som har sett meg, har sett min Far.» Joh 14,9. «Evig» kan også bety «til stede overalt». Han har de guddommelige egenskapene som uttrykker både evighet og evig tilstedeværelse mens Han hersker på Davids trone og i de forløstes hjerter.
  • Fredsfyrste; Hans herredømme skal karakteriseres av fred (shalom), helse, velvære, framgang, lykke og opphør av fiendskap. NT fastslår at dette krevde Hans seier over Satan.

Kilde; kommentar Bibelen Guds Ord, studiebibel 2012.

Så er det lille barnet i krybben så mye mer enn bare et vanlig menneskebarn, Han er verdens Frelser, Gud inkarnert som menneske! Det er Han profetene skrev om i gammeltestamentlig tid, som er Håpet for alle mennesker, ikke bare for jøder, men også for hedninger, for deg og meg. Derfor kan Simeon i tempelet bryte ut i lovsang;

«Herre, nå kan Du fri din tjener ut til å dra herfra i fred, etter Ditt ord. For mine øyne har sett Din frelse, som Du har gjort ferdig for alle folks øyne, et lys som gir åpenbaring for hedningefolkene, og en herlighet for Ditt folk Israel.» Lukas 2, 29-32

Simeon fikk se, tro og ta imot verdens Frelser, en frelse som er gjort ferdig for alle folks øyne. Alle har mulighet til å se den, det er bare å ta imot den i tro, slik som Simeon. Må dette blir julen da du tar imot den største gaven gjennom alle tider; JESUS. Den er gratis og tilgjengelig for ALLE mennesker, ingen er utelatt.

Med ønske om en velsignet god og fredfull julehøytid sammen med Jesus !

For styret i Vigra Indremisjon Lars-Ståle Giskeødegård

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *