«Så gjør nå min glede fullkommen: Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!    Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik,   men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske,   fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.    Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn.   I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden,   og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!»

Filipperne 2:2-11 N11BM

Dette avsnittet fra Filippinene 2, og da særlig de siste versene er kjent som Kristihymnen. En tekst som forteller oss noe om hvordan vår innstilling og livsførsel skal være. At vi skal ta etter forbildet vi har i Jesus – Vår Frelser.

Det er ikke alltid like enkelt å se mulighetene, se lyset i enden av tunnelen, eller hvor ting bærer. Men, dersom vi lever av Ham, for Ham og til Ham har våre liv en mening som overgår vår nåværende situasjon.

Julen er her! Vi i styret for Vigra Indremisjon ønsker å ønske hver og en av dere som hører til sammen med oss en velsignet og god jul! Det blir nok en annerledes jul enn det vi kanskje er vant med. Vi håper at og ber om at julen må bli fylt med Guds fred og en dyp takknemlighet for ham som kom hit til jorden og slik satte oss i frihet ved sitt liv, sin død og Oppstandelse.

Året 2020 har vært et svært spesielt år. Hele verden har stoppet opp på grunn av covid-19. Dette har til stor grad også preget forsamlingen vår. Grunnet restriksjoner og anbefalinger har arbeidet til stor grad ikke kunne blitt holdt oppe.

Styret for Vigra IMF har jobbet stødig gjennom året. Vi har hatt styremøter hele veien. Noen perioder med høy frekvens og andre ganger med lavere frekvens, alt ettersom hva styresmaktene har gitt av informasjon.

Det nærmer seg nå et nytt år. Vi ser frem til 2021 med håp og forventning om at en vaksine vil kunne gjøre hele covid-19 til et fjernt minne. Enn så lenge må vi fortsatt holde arbeidet på et begrenset nivå.

Covid-19 har vært en hard nøtt å knekke for styret, som for resten av samfunnet. Det nærmer seg tiden der vi normalt sett skulle samles for å holde årsmøte og for å velge et nytt styre. Vi ser at utsiktene for å kunne samles på forsvarlig måte og med plass til medlemmene er dystre.

Styret har vurdert ulike alternativer måter å gjennomføre årsmøtet. Vi jobbet blant annet med en nettverksbasert modell. Men vi ser at ingen av løsningene vi finner er ideelle. På styremøtet 14.12.2020 kom det et forslag om å utsette årsmøtet, og at det eksisterende styret blir sittende frem til det igjen blir mulig å avholde et ordinært årsmøte.

Det var enighet i styret om å gjøre et vedtak om å velge denne løsningen.

Vi vil, så snart det lar seg gjøre, gjennomføre årsmøte og valg av nytt styre. Slik tiden er nå velger vi å utsette det. Vi ber om forståelse og tillit fra forsamlingen om at dette er en god og fornuftig løsning i en vanskelig tid. Vi vil sende ut årsmelding når vi er over i det nye året.

Styret vil da fremdeles se slik ut:

Lars-Ståle Giskeødegård – formann

Thomas Mulelid – nestformann

Magnhild Naalsund – referent

Ole Inge Gjøen – styremedlem

Jan Harald Roaldsnes – styremedlem

Olav Martin Synnes – styremedlem

Lars Tolo – 1.vara

Markus Røsvik – 2.vara

Ved eventuelle protester på dette vedtaket ber vi den som måtte se det som problematisk kontakte styret direkte.

På vegne av styret

Alt godt Thomas Mulelid

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *