«Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!» Matt 11,28. Hvile og avkobling er noe alle mennesker trenger, og lengter etter. Etter en lang og hektisk arbeidsuke eller -økt, er det godt å finne et sted for avkobling. Det kan være på sjøen ute å fiske, seile eller en tur på fjellet. De som har hytte opplever det som avkobling fra hverdagens stress og mas. Et sted for rekreasjon og refleksjon. Gud vet at vi har behov for hvile. Etter skapelsen, hvilte Gud på den sjuende dagen (1.Mos. 2,3).

I teksten fra Matteus står Jesus i en konflikt med de jødiske lærde. Det er en diskusjon om det er lov å helbrede på sabbaten, jødenes helligdag. Påbud og forbud opplevdes av mange som en tung byrde, som gjorde hverdagen og livet vanskelig. Det ble nesten umulig å forholde seg til i praktisk hverdagsliv. Folket klarte ikke å holde lovens bud.

Her er det Jesus kommer med sitt tilbud om å finne hvile. Mennesker som strever og bærer tunge byrder kan komme til Han med det. Han tilbyr hvile og fred. Avkobling fra loven og tilkobling til nåden! I Romerbrevet 8,1-3 står det «Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjøttet, men etter Ånden. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøtts lignelse og for syndens skyld: Han fordømte synden i kjøttet.»

Jesus tilbyr oss mennesker å komme til Ham med vår synd og nederlag og dårlige samvittighet, og sette hver og en av oss i frihet. Dette kan Han tilby fordi Han bar alt dette med seg opp på Korset og tok et endelig oppgjør med det der. Han åpnet veien inn til Guds nærhet og fred med Gud.

Dette tilbudet står ved lag den dag i dag, og venter på dine tunge byrder, hva det enn måtte være. Hva du har i bagasjen er ikke interessant, men hva du gjør med den. Går du til Jesus med den, blir du satt i frihet. Du blir kvitt dine byrder hos Jesus, Han naglet det til Korset. Det er ikke noe krav om offer, at du må gjøre slik eller sånn. Det er bare å si JA til Jesus, så kan du også bli fri. Jeg har også fått legge fortidens byrder ved korset hos Jesus. Har du båret en tung byrde, så vet du hvor godt det er å legge den fra seg. Slik opplevde jeg også det, det er fortid og tilgitt. Gud har ingen krav mot deg, Jesus har betalt kravet som Gud hadde på oss mennesker. «Betalt» står det, kvitteringen er de naglemerkede hender og såret i siden.

Valget er ditt, bære selv eller bli båret.

Vigra 29.04.18

Lars-Ståle Giskeødegård

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *