«Jeg har herliggjort Deg på Jorden; Jeg har fullført det verk Du har gitt Meg å gjøre» (Fra Jesu Yppersteprestelige bønn), Joh 17,4

Jesu liv var å ære Faderen, alt var overgitt til Faderen, liv og gjerning. Resultatet av Jesu liv var seieren på Golgata. Avslutningen av Jesu liv på jorden var et crecendo av kontraster. Det virket som nederlag og død på korset, hån og spott fra mennesker, og en forseglet grav. Alt virket mørkt og håpløst.

Men seieren var et faktum den tredje dag, da døden ble beseiret, romernes segl på graven ble brutt, og Jesus stod opp som seierherre over døden. Denne dagen ble veien til Gud åpnet, ved at Gud selv rev forhenget i Tempelet ovenfra og ned, og mennesket fikk tilgang til Hans nærhet.

Veien til Gud er åpen, og den eneste Veien er Jesus. Det er Han som er veien til et gjenopprettet liv med Gud. Den fortrolige relasjonen til den levende Gud, som ble brutt ved syndefallet i Edens hage, har Jesus gjenopprettet. Vi har fri tilgang til Gud. Vi er satt i frihet. Det er bare å si JA til Jesus og la Han få full tilgang til ditt liv i dag, så har du full tilgang til Gud! Og Gud gir oss alt dette gratis, ikke en måned fri, og deretter en giro. Nei du får gratis, Jesus har betalt prisen for evig tilgang til Guds Rike.

Guds Rike er lys og liv, gjenopprettede relasjoner, fred med Gud og et evig liv, som vi har fått gjennom Jesu seier på Golgata. Et eksempel er kvinnen ved brønnen (Joh 4, 14). Jesus møter kvinnen, som ingen andre ville vite av, og som skyr offentligheten. Han avslører hennes liv, og hun erkjenner sin synd.

Men Jesus forkaster ikke kvinnen, han ber henne heller ikke om å gjøre bot, eller komme tilbake når hun har fått livet sitt «på stell». Nei, tvert imot, han gjenoppretter kvinnen til nytt liv betingelsesløst, og hun får det levende vannet der og da. Møtet med Jesus får konsekvenser for kvinnen. Hun som ikke turte å vise seg for offentligheten, går nå inn i byen og forteller om sitt møte med Jesus, som har gitt henne det levende vannet, som gir liv og fred!

Jeg har selv fått oppleve det samme som denne kvinnen. Jeg fikk møte Jesus, som avslørte meg, og satte meg i frihet. Avsløringen av min synd ble en befrielse og lettelse, for jeg fikk legge av mine byrder, bekymringer, frykt og synd ved Korset. Jesus erstattet dette med liv og fred med Gud.

Disse gode nyhetene, selve evangeliet, ønsker jeg derfor å bringe ut her på Vigra, og hvor du ellers måtte befinne deg. Jesus er levende og virksom den dag i dag, tilbudet fra Himmelen står ved lag og venter på at du skal la Jesus få overvelde deg med sin fullkomne kjærlighet og fred.

Du er hjertelig velkommen inn i fellesskapet vårt, det er alltid en ÅPEN DØR, og NYE MULIGHETER hos Jesus!

Vigra 8.februar 2018

Lars-Ståle Giskeødegård

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *