«Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler»

Johannes 13.34-36

Tenk at det er dette som skal være et av de viktige kjennetegnene på at vi er kristne, Jesu etterfølgere! At vi elsker hverandre. At vi er villig til å vandre sammen, med hverandres beste – Guds vilje, i siktet. Vi skal få dele fellesskap med hverandre, bygges opp og spre evangeliet, veien til frelse og et liv i fullkommen glede (joh 15.11). Vi vil møte motstand og vi vil få utfordringer, smerter og lide vondt, men i alt skal vi glede oss i Herren, sammen.

«Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.»
1 john 4.7


«Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.»
1 joh 4.16

Kjærligheten mellom oss kristne har altså et ganske konkret og praktisk element. Ikke bare er det et vitnesbyrd om vår tilhørlighet, og om evangeliet – Nei det handler også om vår forankring, vår nye fødsel, ja, vårt barnekår hos Herren.
Paulus skriver om denne kjærligheten som vi skal ha til hverandre:
«Vis oppriktig kjærlighet, avsky det onde og hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i Ånden, tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, utholdende i bønnen. Vær med å hjelpe kristne som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Vis enighet, streb ikke etter det som er høyt, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt, legg vinn på å gjøre det som er rett for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet: Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men det står også:
Er din uvenn sulten, så la ham få mat,
er han tørst, så la ham få drikke.
Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode.
La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!»
Rom 12.9-21

Jeg tror dette er noe vi må øves i, noe vi vokser i. Det er ikke et naturlig handlingsmønster, vi lever jo i et ego-sentret samfunn. Det er ikke alle brødrene det er like lett å ha kjærlighet til. Det er ikke alle man klarer å formane i kjærlighet, der formaningen kanskje heller blir anklager og kritikk. Jeg tror at Ånden virker i oss, og at dersom vi vandrer i ånden og kjenner Guds ord, vil vi bli utrustet også på dette. Om vi bruker tid med hverandre, spiser sammen og løfter hverandre opp. Min bønn for Vigra bedehus, og for Guds menighet her på jord, er at de som står på utsiden må bli grepet av forundring og si «Se hvor høyt de elsker hverandre.»

Ønsker du å ha del i fellesskapet? Ta gjerne kontakt med oss, Herren har plass til flere!

Alt godt
Thomas Mulelid

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *