«Men vårt borgerskap er i Himmelen, og derfra venter vi også stadig på Frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår forgjengelige kropp, så den blir likedannet med Hans herlighetskropp. Det skal han gjøre ved den kraft som gjør Ham i stand til å underordne alle ting under seg selv.» Filipperbrevet 3, 20-21 Vi har alle et statsborgerskap, vi hører til i et land. For min del er statsborgerskapet norsk, med de rettigheter og plikter som følger. Vi dokumenterer vårt statsborgerskap og vår identitet med et pass. Enkelte har også dobbelt statsborgerskap, men en kan ikke bo i to land samtidig, du må velge hvor du vil ha tilhørighet. Som kristne har vi også et dobbelt statsborgerskap. Rent fysisk er vi knyttet til Norge, med vårt språk, kultur, tradisjon, etnisitet og alt som gjør oss til nordmenn. Men som gjenfødte kristne, har vi fått et nytt statsborgerskap, som vi fikk ved gjenfødelsen i Jesus Kristus, da vi valgte å ta imot Ham som vår Frelser. Paulus skriver i brevet til Filipperne at vi er borgere av Himmelen, vi er endog Guds arvinger og Kristi medarvinger til det himmelske Riket, fordi vi har fått barnekår, og dermed arverett (Romerbrevet 8,17). Dette løftet er knyttet til det nye livet vi har fått i Kristus. Vår forgjengelige kropp skal forvandles og bli likedannet med Jesu herlighetskropp (Fil. 3,21). Det skjer i kraft av Jesu seier over døden og dødsriket. Jesus har all makt over himmel og jord (Matt. 28,18), døden og dødsriket er beseiret en gang for alle – på Golgata (Ap.gj. 2,24)! Derfor er veien til Himmelriket åpen, og Veien er Jesus. Det finnes ingen andre veier. Forstår vi dimensjonene av dette løftet? Kanskje vi burde bruke mer tid til å finne ut av hva som er vår arv? I Åpenbaringsboken kap 21 og 22 får Johannes et glimt inn i Himmelen, Det nye Jerusalem og en ny Himmel og en ny jord, der det ikke er sykdom, død, krig og forurensing, osv. Alt som vi her på jorda ser på som en eksistensiell trussel er feid bort, fordi Gud for evig har eliminert all ondskap. Satan ble beseiret på Korset, og er dødsdømt. Dommen fullbyrdes på dommens dag (Åp. 20,10). Guds plan fra skapelsen er gjenopprettet, et liv i fellesskap med menneskene som valgte Jesus. For et perspektiv vi har som kristne. Vi skal ikke se fram mot død og grav, vi skal ikke frykte de kommende tider. På grunn av Jesu tomme grav, har vi fått evig liv, himmelsk statsborgerskap, arverett på lik linje med Jesus. Har vi virkelig forstått hvor stort dette er, og hva det virkelig innebærer? Bibelen er Guds testamente til alle mennesker. Gud beskriver arven, hva Han har gjort for oss, og hva Han skal gjøre i tiden som kommer. Be Den Hellige Ånd og veiledning inn i Ordet, og du vil få se Guds enorme raushet til oss mennesker. Gud gir alle mennesker dette tilbudet, men vi må hver enkelt ta valget om å ta imot, eller la det ligge. Gud har gitt oss muligheten til evig liv i Jesus Kristus. Det er selve nøkkelen til arveretten og statsborgerskapet til Himmelriket. Det er gratis, du kan komme til Jesus akkurat som du er. Du kan invitere Jesus inn i ditt liv her og nå. Du har alt å vinne – ingen ting å tape! Vigra 29.07.18Lars-Ståle Giskeødegård Ps! Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss. Du er hjertelig velkommen til å være med i en bibelgruppe, eller møter på Bedehuset. Det er åpent for alle!

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *