«Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.»Efeserbrevet 3.14-21 Denne uken har jeg fått gleden av å være på bibelkurs. Vi fikk undervisning ut i fra Peters første brev. Det å være på bibelkurs er en intens, men god opplevelse, der man kommer sammen med andre brødre og søstre, og får se mer av Guds fylde. Det er jo det denne teksten sier noe om, slik jeg forstår den. At vi, gjennom det han gjør i hver enkelt, og hvordan Han utruster den enkelte i fellesskapet med andre kristne får se mer av hvem han er. Et liv knyttet til og fylt av Ham som «har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.». Jeg har denne gangen satt opp tre poeng knyttet til teksten. Disse punktene tar ikke fylden av teksten, men tanker jeg har fått i møte med den. 1. Vi får lese om hvem Gud er, hvor stor Han er og det faktum at Han ser til det indre i hvert enkelt menneske og gir sine barn styrke i det indre ved sin Ånd. Det er godt å kunne bøye kne til en Far som ser oss, vet om oss og som bryr seg, en som kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Johannes skriver om hvordan Kristus, ved troen, skal bo i hjertene våre slik at vi kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Herren kjenner hver enkelt fullt ut, og vet hva vi trenger til. Dette leder oss videre til poeng nummer to. 2. Et liv som en kristen er ikke et liv i ensomhet, men et liv ment til å leve i fellesskap med våre brødre og søstre i Herren! «Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde!» Denne fylden er altså ikke noe vi oppnår og får hver for oss, vi er avhengige av hverandre, av fellesskapet med våre søsken. Gjennom denne kjærligheten han viser oss skal vi, sammen med de hellige, bli gjort i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden av Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Vi kan ikke alene, isolert, forvente å se Herrens fylde, dette må vi ha fellesskapet med hverandre for å få. Gud har gjort det slik at vi skal vandre sammen. Peter beskriver det slik: «Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus.» (1.Pet 2.4-5) 3. «Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.» Herren virker i oss med sin kraft, altså ikke vår kraft, men i Herrens kraft, i det at vi får se bredden og lengden, høyden og dybden der er. Og slik får vi vitne om en Gud som sprenger all vår forstand, som gir oss langt mer enn det vi våger å tro, håpe og be om! Det er en herlig sannhet, at Herren kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Kjære søsken, la oss komme sammen, og lære å elske hverandre slik Kristus elsket oss. Denne kjærligheten som overgår all kunnskap, dette som vi med undring kan få se og oppleve når vi sammen henvender oss til Ham. La oss legge av alle de tingene som hindrer oss fra et sant fellesskap med hverandre og med Herren; ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder (1 Pet 2.1). Dersom vi har noe å uoppgjort med vår bror, så la oss gripe sjansen til å finne forsoning og legge vekk det som hindrer en god relasjon. La oss våge å gå til den vi har utfordringer med, og søke å få løst opp i vanskelighetene. La oss elske hverandre. Alt GodtThomas Mulelid

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *