«I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Den som sier: «Jeg elsker Gud», men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og dette er budet vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror.»

1. Johannes 4.17-21

Tenk hvilken frihet som er oss gitt! Vi er fridd ut av syndens slaveri (Rom 6.20), og er satt til frihet i Kristus! Ikke en frihet som tilsier at vi hver og en skal vandre slik det passer oss – det har jo en lei tendens til å svikte ganske fort – nei, en frihet til å leve det livet som er verdt å leve i Herrens plan for våre liv. Johannes skriver her at kjærligheten er blitt fullendt hos oss, og at vi har frimodighet på dommens dag. Vi skal være som Kristus var, og er, i denne verden. Vi skal elske med oppriktig kjærlighet!

«Smak og se at Herren er god!

Salig er den som søker tilflukt hos ham.»

Salme 34.9

Herren er god, og Han er kjærligheten. Alt er holdt oppe ved Hans ord og uten Ham er ingenting blitt til av alt som er til. Salmisten skriver at vi kan smake og se at Herren er god! Vi kan altså erfare det. Det er gjerne slik at vi, dersom vi har opplevd noe som godt, ønsker å på nytt få oppleve dette, og å la andre ta del i dette gode vi har funnet. Det er mange opplevelser som er vanskelig, om ikke umulig, å beskrive og forklare for andre, man må erfare det selv. Slik er det også med vår Far og Frelser. Dersom vi ikke har del med Ham, kan vi ikke erfare Hans godhet.

I Kolosserne 1.9-14 leser vi om Paulus sine tanker og bønner for de hellige i Kolossai, han skriver følgende: «Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.»

La oss takke vår Far, som har satt oss i stand til å få del i de helliges arv i lyset. Jeg ber om at denne vissheten fører til at vi lever liv, i lyset, som kan reflektere noe av Guds godhet og kjærlighet og slik føre til at andre får lyst å smake, for å se om det er godt dette vi sier oss å leve i. Vi er kjøpt fri, og har fått tilgivelse for syndene. «Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige.». Det er Herren som har gjort oss i stand til å ha del i arven. Dette er ikke noe som mennesker har gjort seg verdt til. Det er ikke noe vi kan realisere i oss selv. Dette er noe som en annen måtte gjøre for oss. Hans navn er Jesus.

Alt Godt

Thomas Mulelid

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *