«For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde.Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.»2. Korinter 5.14-21 Verden forstår ikke helt når kristne virkelig lever som kristne. Det virker bare ikke normalt. Det som er normalt er å gjøre ting som føles godt, som gir status eller penger. Å gjør ting som koster deg mer enn du får igjen virker som idioti. I teksten svarer Paulus på kritikerne sine på en overraskende måte når de stiller spørsmål ved hans motiver. Han innrømmer at han ikke lenger er et «normalt» menneske i vanlig forstand; han har blitt en ny skapning (v17). I Paulus´ brev til Galaterne forklarer han det enda mer tydelig. «Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.» Galaterne 2.19b-20. Paulus lever ikke lenger alene, men Jesus lever i ham» han ville at de som leser det han skrev, skulle forstå at han ikke bare var seg selv lenger. Han har fått en ny identitet i Kristus. Kristus ble årsaken til alt det Paulus gjorde. Det er det det vil si å være en disippel. Paulus sin nye identitet i Kristus gav ham en ny motivasjon og misjon i livet. Han var tvunget av Kristi kjærlighet (v14) til å presentere Kristus 100% av sin tid. Meningen med hele hans liv var nå å dele håpets budskap – Gud elsker deg og vil at du skal komme hjem. Paulus ville at alle skulle få vite at deres identitet aldri ville bli komplett uten et forhold til Kristus. Så hvem er du? Bare deg selv, eller lever du ut ifra Jesus liv og kjærlighet? Vil du ta til takke med å være som alle andre, eller vil du leve som en representant for et annet rike? Jesu etterfølgere fortsetter å ligne mer åp sin Frelser. La Jesus få prege vår identitet mer og mer, slik at verden kan se mer av ham i det vi gjør. Fra Awana, Journey– disippel 1.4 Alt GodtThomas Mulelid

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *