«Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.» Ap.gj. 1,8. Dette var det siste løftet Jesus gav sine disipler før Han steg opp til Himmelen. Det var nok vemodig for de som stod igjen der på Oljeberget. De hadde hatt en spennende og rik tid, der de hadde fått lære og erfare det å være en Jesu etterfølger. De hadde vært på reise gjennom landet og sett Jesu gjerninger, hvordan han så enkeltmennesker, møtte de som var utstøtt, helbredet syke og folk med ulike funksjonshemminger, hvordan Han satte folk i frihet og gav dem et nytt liv. Og tross alt det gode Jesus gjorde, så ble han korsfestet og døde. Men han stod opp, og nå gav Han stafettpinnen videre til sine disipler; være vitner om Jesus i Jerusalem, i Judea og Samaria. Der var de godt kjent, der hadde de vært mye sammen med Jesus. Men Jesus utvider horisonten; «… og helt til jordens ende.» Ukjent folk, i ukjent land skal vinnes for Kristus. Hvordan skal det kunne gå til? Peter og noe av de andre disiplene hadde dratt opp til Genesaret og var ute på fiske igjen. De hadde kanskje tenkt at det var det, en flott reise med Jesus gjennom tre år. Nå skal vi fiske igjen. Men det var ikke Jesu plan. Disippellivet var ikke over. Dette var bare den spede begynnelse, en lærlingperiode sammen med Jesus. Jesus møter disiplene ved Genesaret i Joh 21. Han har måltidsfellesskap med dem, og utfordrer Peter til tjeneste i Guds rike. Oppdraget blir gitt over måltidsfellesskapet med Jesus, og er «Fø lammene Mine» (Joh. 21,15), «Vokt sauene Mine» (v.16) og «Fø sauene Mine» (v. 17). Men hvordan skulle de klare å utføre det oppdraget de var satt til? Jesus kommer med løftet FØR han gir de oppdraget! «Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere.». Den samme rekkefølgen står det i misjonsbefalingen i Matt 28,18-19; «Meg er gitt all makt i Himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, …». Gjennom Den Hellige Ånd utøver Jesus sin makt på jorden, GJENNOM åndsfylte disipler. Det er IKKE i egen kraft, men i kraft fra Himmelen vi skal få forkynne Evangeliet til jordens ender. Og ved Den Hellige Ånds kraft, har Evangeliet nådd ut til jordens ender i dag. Det er et under, når en oppsummerer all motgang den har møtt gjennom historien. Det har også vist seg at Evangeliet går mest fram under forfølgelse, noe vår tids vekkelse i arabiske land er et godt eksempel på. Dette er et stort under i seg selv. Det var i kraft av Den Hellige Ånd Peter steg fram for folkemengden på pinsedag, og forkynte evangeliet, ved å ta utgangspunkt i oppfyllelsen av profetien i Joel, om utgytelsen av Den Hellige Ånd over alt kjøtt og Åndens virkning blant mennesker. Det er i kraft av Ånden at evangeliet slår rot i hjertet og setter mennesker i frihet. Det er et overnaturlig under, som kommer når en overgir seg til Jesus, gir Ham alt og åpner seg opp for Ham. Da skjer underet, en blir satt i frihet og forbindelsen til Gud, som ble brutt av Adam i Edens Hage (1, Mos 3;17), blir gjenopprettet av Jesus for hvert enkelt menneske. Jesus har gjort jobben, vi får ta i mot. I dag har du og jeg valget; hva vil du velge – et liv i en gjenopprettet relasjon til Gud, eller ikke? For meg er valget enkelt, jeg velger Jesus! Vigra 19.05.2018Lars-Ståle Giskeødegård

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *