«For i dåpen ble dere begravet sammen med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre synder. Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.»Kol 2.12-15 Kjerneråte, eller «Heart rot» som det heter på det andre språket, er en sykdom som rammer trær. Dette innebærer at treet innvendig blir hult. Treet kan i noen tilfeller ha blader, og se stort og sterkt ut, men kommer det sterk vind eller at en annen traume får påvirke det vil treet snart gi etter. Når det så gir etter kan man se at det er hult på innsiden, der kjernen skulle være, livsåren, der er det ingenting, bare skallet har hatt funksjon. Slik var det på mange måter med meg og deg også, og kanskje er det slik med deg ennå? Det ytre er pent, vi har en god fasade, men innsiden er tom. Ikke bare er den tom men den er dertil tæret vekk av synd. Paulus skriver her til menigheten i Kolossæ og beskriver den situasjonen som de befant seg i, men som Herren Jesus fridde dem fra. Han sier at det er i troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde at vi kan få endret vår situasjon. I vers 13 av dette kapittelet kan vi lese at vi var døde på grunn av våre synder. I Romerne 3.23 kan vi lese at alle har syndet, og at vi derfor ikke har del i Guds herlighet. Vi er naturlig ikke Barn av Gud, vi står utenfor hans nåde. I Matteus 7.24-27 leser vi om den kloke mann som bygde huset sitt på fjell, og den ufornuftige mann som bygde huset sitt på sand. Når regnet kom, elvene flommet over og vinden herjet, ble huset som stod på fjellgrunn stående, mens huset bygd på sand falt, og som der står ble fallet stort. Vi er ikke i stand til å gjøre oss rettferdig i Guds øyne, vi kan ikke i oss selv få del i Hans herlighet. Naturen vår hindrer oss i det, og leder oss til død. I det gamle testamentet får vi lese om loven, den gamle pakt og dens krav – krav mennesket ikke er i stand til å fylle. Denne loven, som er perfekt, viser oss hvor stort hinderet er for at vi skal kunne ha samfunn med Herren. Det er ikke mulig. Men i det Jesus døde og oppstod åpnet han denne nye veien for oss. Han slettet det gjeldsbrevet som vi bar, og naglet det til korset. Der på korset avvæpnet Han maktene og myndighetene. Han stilte dem fram til spot og spe, de har ikke lenger noe på oss som er Hans barn. Han gjorde oss levende sammen med Kristus i det Han tilgav oss våre synder, Han gav oss liv! I romerne 8,1-6 leser vi:«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen Sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av Ånden. De som lever etter sin syndige natur, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever etter Ånden, er opptatt av det som hører Ånden til. For det mennesker av naturen trakter etter, fører til død, men det Ånden vil, leder til liv og fred.» Kjære søsken, om vi lever med Ham, i Ham og gjennom Ham, er der ingen fordømmelse. Vi er gjort fri. Vi får tjene det målet som vi er skapt til – å ære Ham som er Alfa og Omega å bli mer lik Jesus i vår vandring. Da lever vi ikke med et hulrom i oss, kjerneråten er borte og vi blir fylt med liv og kraft i Jesus! Velkommen inn i fellesskapet.  Alt GodtThomas Mulelid

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *